Categorieën
bedrijfsdiensten

Hoe uw coaching te verbeteren?

Coach Den Bosch

Als je coacht, laat je hen hun eigen oplossingen bereiken, afspraken maken over resultaten, hen helpen te leren en hun doelen te bereiken. Maar coaching kan een krachtige kracht zijn voor positieve verandering – voor verandering die resulteert in conflict of conflict dat resulteert in vertrouwen, wederzijds respect en teamwork. (pauzeert even) We hebben allemaal ons eerlijk deel ontmoet en zeker ons eerlijk deel gedaan en sommigen van ons zijn er behoorlijk goed in. Het ergste is dat we geprobeerd hebben iets te doen wat er op lijkt, en vaak doen we het nog steeds. (pauzeer even) In dit artikel doen we een poging om te helpen. Dit artikel is mijn poging om u te helpen het grote geheel te zien en u te inspireren op uw reis naar beter coachen.

Coachen is gebruik maken van onze bekwaamheden, onze vaardigheden, onze opleiding en onze ervaringen om een ander te helpen zijn leven of zijn levenssituatie te verbeteren. Het is zeker belangrijk voor ieder van ons om lessen te leren, onze mentale batterijen te voeden en er dan naar te handelen. Maar in plaats van het hele plaatje te bekijken en de getuigenissen van anderen te ontdekken, en toch niet te handelen en toch te verwachten dat een professionele coaching het resultaat zal beïnvloeden dat we meestal willen, wenden velen van ons zich tot coaching. Wanneer we dit doen zitten we vaak de coach te coachen in plaats van degene te zijn die coaching zoekt en leert.

“Als we naar onze vrienden luisteren, zullen we onze individualiteit verliezen; als we naar onze vijanden luisteren, zullen we onszelf verliezen; als we naar mensen luisteren die ons niet verheffen, zullen we weer in hun ban raken; als we naar alle anderen luisteren, zullen we net als zij worden” Wij zijn als en krijgen vooroordelen te horen. Wij hebben activiteit, agressie, egoïsme, gekneusd gevoel van eigenwaarde, zelfbelang, oppervlakkig leren, waarneming van de wereld door filters (beleid en interpretaties), anticiperen op de wil van anderen en onze eigen zelftwijfel.

“We weten dat we al deze dingen doen. We zouden het doen als we konden. Het is leuk om te denken dat we nooit fouten maken, maar de waarheid is dat we dat wel doen. Dus oefenen wat we geleerd hebben en het vervolgens toepassen is de beste manier om onszelf bescherming te bieden tegen datgene wat we juist proberen te ontvluchten.” Het is mijn ervaring dat mijn rijpere vrienden ineenkrimpen wanneer ik voorstel dat wij zijn zoals onze ouders en dat wij, het kind, de dingen proberen die onze ouders deden. Hoe ouder ik word, hoe meer ik zie dat die perceptie en houding slechte mentale gewoonten en zelfmedelijden aanwakkert in vele situaties en in zo vele verschillende gradaties. Maar al te vaak heb ik gehoord: “Het is alleen maar mijn leven, ik heb niets te maken met de levensstijl of daden die anderen hebben.”

Nou ja, het is maar mijn leven, en dat ik mijn eigen tijdgebrek wijt aan het maken van meer tijd voor andere mensen is een overheersend probleem in de coachingsindustrie. Ik heb velen horen zeggen: “Ik ben een gewoontedier, ik kan het veranderen als ik dat wil”, in feite zie en hoor ik dit vaak met betrekking tot de coaching-gemeenschap. Een ander probleem dat ik vaak hoor is: “Ik ben in goede handen, ze kennen mijn hoogte- en dieptepunten, daarom kennen ze de positieve veranderingen die ik probeer door te voeren al”. Heb je ooit een groep mensen zien lunchen die over één cliënt praten, en dat die cliënt misschien een van hun vrienden of kennissen is? Of heeft u een andere groep zien praten over een coachende klant? Als je dat hebt gezien, heb je dan ooit gedacht dat er misschien niet veel relevantie zit in wat deze mensen zeggen of dat ze het over een schaduw hebben (het heden) en niet over de toekomst?

In feite is dit op veel werkplekken waar een medewerkerSirk Gone Stockors is, altijd het belangrijkste gespreksonderwerp. Het gaat over het goede nieuws en het slechte nieuws over sommige van onze ster coaching industrie collega’s en klanten. Als je goed zoekt op Google, met de woorden; coaching instructeurs, vind je websites voor instructeurs, die bij tijd en wijle spreken over andere cliënten en collega’s. Hoe komt het dan dat men alleen het slechte nieuws hoort, in plaats van het goede nieuws over sommige van deze mensen? Ik zie een heel duidelijk verschil wanneer de media (en er zal over veel dingen heel goed en slecht nieuws zijn, dat is een deel van wat het leven interessant maakt) artikelen schrijft over onze collega’s en cliënten. Ik zie meer verhalen die een voortdurende herhaling zijn van gemaakte fouten, in plaats van de lessen die zijn geleerd, de inzichten die zijn verworven en de omstandigheden waaraan wij ons moeten aanpassen.

Wij mensen hebben de neiging om stil te staan bij de dingen die ons niet bevallen in onze collega’s en cliënten, in plaats van bij de dingen die ons wel bevallen. We proberen allemaal hun zwakheden af te meten aan onze eigen sterke punten, terwijl tegenspoed in feite het karakter opbouwt. Het aantal mensen dat zijn fouten toegeeft, is veel groter dan het aantal mensen dat op hun fouten wijst.